Järva-Jaani Päevakeskus on loodud vabatahtlike ja ettevõtlike valla elanike initsiatiivil. Milleks seda üldse vaja? Otseloomulikult tekkis Päevakeskuse loomise vajadus asjaolust, et aktiivsest elust kõrvale jäänud elanikel oli soov arendada oma huvitegevust. Niisiis kinnitas Järva-Jaani Vallavolikogu oma otsusega Päevakeskuse vajalikkuse vabades ruumides.

 

    Alates 26. novembrist 2008 aastast tegutseb Päevakeskuse ruumides MTÜ Jaanilaia, mille eesmärgiks on kaasata oma igapäevaelu tegevusse eakad, puuetega inimesed, töötud, vähekindlustatud pered ja lapsed. Seal püütakse neil tagada inimväärne elu, aidata nende tegevust organiseerida ja koordineerida ning seaduslikke õigusi realiseerida.